Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

Reposted fromqb qb viaantproof antproof
7385 2b85 450
Reposted fromsercowisko sercowisko viamefir mefir
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
7057 1293 450
.
Reposted fromjaskier jaskier viaoll oll
1306 3674 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari

August 13 2016

5616 0b8c 450
Reposted fromrol rol
2366 7736 450
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler
5842 7937 450
Reposted fromthebelljar thebelljar

August 12 2016

9224 910f 450
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaoversensitive oversensitive

August 11 2016

9895 257b 450
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalną anoreksję. W środku wszystko krzyczy: Mów do mnie! Obejmij mnie! Kochaj mnie! A jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

August 09 2016

Play fullscreen
nocą
Reposted bydevilia devilia
3946 98e5 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasyrena syrena
1152 07c4 450
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatobecontinued tobecontinued
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamayamar mayamar
6900 c579 450
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl