Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

2500 2f94 500
Reposted frombrumous brumous viausmiechprosze usmiechprosze
7851 0a09 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
7847 e82b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8061 b206
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
0229 fb5b
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
2796 e7b3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaerrortryagain errortryagain

October 24 2019

3494 6142
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 21 2019

6363 4590
Reposted fromspadachron spadachron viahereyes hereyes
5418 e720 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viakotfica kotfica
4573 4e81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Jak brakuje Ci kogoś kto wyjechał i wiesz, że na pewno wróci za tydzień, że się przytulisz, opowiesz mu wszystkie te dni z dokładnością, nie wrócisz na noc i żyjesz z faktem, że ta osoba już będzie, jest to tęsknota pozytywna, bo wiesz ze to nadejdzie, odliczane dni które przekreślasz w kalendarzu, cieszysz się ze już jest kolejny do przodu..
Gorzej jak tęsknisz do krańców nerwów, aż do krwi za kimś kogo już nigdy przy Tobie nie będzie. Nikt Cię nie dotknie, nie uśmiechnie się, nie będziesz odliczać dni i wisieć na telefonie też nie będziesz. Nigdy nie wróci, nigdy się już nie poczujesz tak jak wtedy, ta tęsknota rodzi ból, do końca..
— znalezione/facebook
Reposted fromzyta zyta vianiskowo niskowo
5962 9b4e 500
Reposted fromBabson Babson viaerrortryagain errortryagain
Reposted fromshakeme shakeme
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii vianiskowo niskowo

October 12 2019

5340 23a5
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viapanimruk panimruk
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl