Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa

September 20 2018

0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman vialexxie lexxie
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vialaparisienne laparisienne

September 16 2018

- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
4182 9da4 500
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viadelain delain

August 07 2018

1340 a4a2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viablackheartgirl blackheartgirl
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadmchm admchm
1036 5e83 500
Reposted fromkotowate kotowate vialaparisienne laparisienne
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl