Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viabadassfromhell badassfromhell
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viabadassfromhell badassfromhell
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viabadassfromhell badassfromhell

Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?

Bo martwię się o Ciebie całą noc

— James Arthur
Reposted fromsafeway safeway viabadassfromhell badassfromhell
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viabadassfromhell badassfromhell
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viaheartbreak heartbreak

July 23 2017

Gabrielle Aplin - Miss you


then you tell me that you miss me...
Reposted byheartbreak heartbreak
Nie będę kłamał nie stanowię całości zostałem rozbity i rozebrany któż się pochyli kto zainteresuje tymi fragmentami ja sam jestem tak bardzo zajęty kto może sobie przypomnieć formę mojego wnętrza w tym zamieszaniu gorączkowym ruchu (...) ja sam zapytany nagle nie mogę sobie przypomnieć
mówią o mnie że żyję
— T. Różewicz
Reposted fromzoo zoo viagdziejestola gdziejestola
2231 9153 500
Julian Tuwim " Wszystko "
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
2009 41e5 500
Reposted fromprecious precious viagdziejestola gdziejestola
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan via2708 2708
Reposted fromshakeme shakeme viancmsp ncmsp
3359 bc58
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakotfica kotfica

July 20 2017

Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viasilence89 silence89

July 18 2017

Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl