Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica

May 21 2018

7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelya noelya
1394 6735
Reposted fromrevalie revalie vianoelya noelya

May 18 2018

Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
6463 9132
Reposted frominmyveins inmyveins viaawakened awakened
4924 0404
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaawakened awakened
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapositivluz positivluz
1651 35c6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
1110 d17c
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
9513 3910 500
Reposted frombrumous brumous viasarazation sarazation

May 16 2018

8384 1da2 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
6014 e3b4 500
Ochota
Reposted fromEmisja Emisja viawasnae wasnae
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaworthit worthit
8825 f7e0 500
Reposted fromnazarena nazarena viaaem aem
3542 6a98 500
Reposted fromNothingButMe NothingButMe viaaem aem

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl