Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

5201 40ff 500
Reposted bysmutnazupanot-good-enoughlilacwineintopieces

April 26 2017

i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viakotfica kotfica

April 25 2017

Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavaka vaka
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux via100suns 100suns
6945 c7b5
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viacynamon cynamon
0853 61c9 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamelanchujnia melanchujnia

April 22 2017

5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viafajnychnielubie fajnychnielubie
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viagdziejestola gdziejestola
8942 b3e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats
4893 bfda
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagdziejestola gdziejestola
4369 9be4
Reposted fromvertige vertige viagdziejestola gdziejestola

April 21 2017

0973 1276 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianiezbywalnie niezbywalnie

April 19 2017

 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaanorexianervosa anorexianervosa
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl