Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

3802 6ceb
Reposted fromstrangeee strangeee viaatranta atranta
1411 5a83

February 22 2017

(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viate-quiero te-quiero
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viasoadysta soadysta

February 21 2017

1137 fd9e 500
Reposted fromlaluna laluna vialikearollingstone likearollingstone
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8067 90fc 500
Robert Longo Men Trapped in Ice (1979)
Reposted fromWascon Wascon viairmelin irmelin
1325 04c0 500
Reposted fromerial erial viajoannna joannna

February 20 2017

Play fullscreen
So many people around
We disappoint and let down
And though we're trying our best
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viapanimruk panimruk
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapanimruk panimruk
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viasowaaa sowaaa
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viakalina21 kalina21

February 19 2017

6673 d25e
magisterka tak bardzo
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl